Wanneer gebeurt het?

De eerste planning voor de Gebiedsagenda loopt van december 2015 tot juni 2017, zie ook de afbeelding hieronder. De resultaten van de eerste synthesesessie (najaar 2016) kunnen worden gebruikt in de omgevingsvisies van Rijk en provincies.

Een adaptieve uitvoeringsagenda en dynamische kennis- en innovatieagenda impliceren dat het proces zich voortzet na het maken van de Gebiedsagenda. Het netwerk blijft bestaan na juni 2017. Over vorm en organisatie kan eind 2016 worden besloten als ervaring is opgedaan met de gebiedsdialogen en de eerste resultaten beschikbaar zijn.

De planning is in verband gebracht met belangrijke momenten voor het IJsselmeergebied, die we ook voor communicatie benutten. Deze momenten zijn weergegeven in het figuur onderaan.

Schematische weergave van de planning van het proces van de Gebiedsagenda

Planning van het proces van de Gebiedsagenda

Schematisch overzicht van belangrijke momenten voor de Gebiedsagenda in 2016 en 2017

Belangrijke momenten voor de Gebiedsagenda in 2016 en 2017