Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 geeft een aanzet voor de manier waarop de partijen in het IJsselmeergebied kunnen samenwerken. Het richt zich vooral op het organiseren van een adaptief proces, waarmee de opgaven en het oplossend vermogen in het gebied naar boven kunnen komen. Het procesontwerp wordt in gesprek met degenen die aanhaken, bijgesteld.