Basisinformatie

Tijdens de ontwikkeling van de Agenda IJsselmeergebied 2050 gaan mensen vanuit allerlei achtergronden met elkaar in gesprek over het IJsselmeergebied. Ieder brengt zijn eigen kennis mee, maar niemand kan alles wat er in het gebied speelt, overzien. In april 2016 hebben een aantal deskundigen op onderstaande vakgebieden beknopt informatie opgesteld over het IJsselmeergebied.

Deze basisinformatie is gebruikt ter voorbereiding op de eerste drie gebiedsdialogen.