We nodigen stakeholders in het IJsselmeergebied uit om mee te werken aan de Agenda IJsselmeergebied 2050. We werken vanuit de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en samenhang in het gebied, en vanuit gedeeld eigenaarschap voor het gebied én de gebiedsagenda. Kortom, een uitnodiging tot co-creatie: van stakeholder naar shareholder!

Rol en verantwoordelijkheid van shareholders

Shareholders nemen gelijkwaardig aan het proces deel. Shareholders blijven echter wel verantwoordelijk voor de eigen besluitvorming en de organisatie daarvan. Er is daarbij sprake van verschillende gelaagdheden: een perspectief kun je bijvoorbeeld gezamenlijk vaststellen, maar investeringsbeslissingen zijn een verantwoordelijkheid van afzonderlijke partijen.

Wat speelt er in het IJsselmeergebied?

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en partijen in de regio samen. Onderstaande kaart laat de veelheid aan actieve partijen, opgaven en belangen zien.

Kaart IJsselmeergebied
Legenda bij kaart IJsselmeergebied

Toelichting bij de kleuren

  • blauwe iconen: kunstwerken en de uitvoering van kerntaken
  • oranje iconen: onderhoud, aanleg of uitbreidingen
  • groene iconen: gebruiksfuncties