In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom nam het Rijk het initiatief om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De gebiedsagenda creërt een richtinggevend perspectief voor het gebied en een kennis-, innovatie- en uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

Geretweet door @agenda_ijg
Donné Slangen @dslangen

Het kabinet en de regio’s hebben deze zomer 11 nieuwe #Regio_Deals gesloten, die inmiddels gestart zijn met de uitvoering. | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…

18 uur geleden
Geretweet door @agenda_ijg
NOS @NOS

Voor het eerst een apart VN-rapport over smelten ijskappen en oceanen nos.nl/l/2302670

1 dag geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

Antwoord regering op discussie over zon-energie winning in landbouw- en natuurgebieden! Zonneladder wordt leidend! Detail 2019D33080 tweedekamer.nl/kamerstukken/b…

23 dagen geleden
Volg @agenda_ijg