In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @DenBestTwit

Geretweet door @DenBestTwit
Roald Lapperre @lapperre

Nederland heeft sinds vandaag voor het eerst een herbruikbaar betonnen viaduct. Een viaduct zonder restafval dat gewoon weer uit elkaar gehaald kan worden en opnieuw gebruikt. Zo komt #NLCirculair weer een stapje dichterbij in deze #WeekvandeCE ♻️🌍🌱pic.twitter.com/P1K5Hs7GWGWG

1 dag geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

#Vk helpt met zelfreflectie. Je ziet het ook goed bij de vakantiebeurs. "Huh, minder vliegen .... Ik?? " pic.twitter.com/KAG7pjoRSB

3 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

De link grote wateren - voedsel. We staan nog maar aan het begin! pic.twitter.com/5uif4cK6NT

4 dagen geleden
Volg @DenBestTwit