In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @DenBestTwit

Geretweet door @DenBestTwit
Gebiedsontwikkeling @GEBIEDSONTWnu

Het kabinet wil de gehele Nederlandse woningvoorraad uiterlijk in 2050 ombouwen tot energieneutrale woningen. Het EIB heeft onderzoek gedaan naar de kosten en opbrengsten van de hiervoor benodigde investeringen. gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/klim…

3 dagen geleden
Geretweet door @DenBestTwit
Meindert Smallenbroek @Smallenbroek

‘Windpark Fryslân mag worden aangelegd’. De bewaren tegen het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen voor 'Windpark Fryslân' - vallend onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) - zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. raadvanstate.nl/pers/persberic…

3 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Toch wel een geweldige samenvatting door Anton #Dingeman in #Trouw van Klimaatakkoord pic.twitter.com/yI1zJsjCzI

4 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Nieuw toeristisch overstap punt bij de Randmeren, oftewel #TOP !!! twitter.com/gvrandmeren/st…

4 dagen geleden
Geretweet door @DenBestTwit
Marker Wadden @marker_wadden

De eerste onderwater beelden van #markerwadden zijn gemaakt en verwerk tot een prachtige video natuurmonumenten.nl/nieuws/onderwa…

6 dagen geleden
Volg @DenBestTwit