In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

Geretweet door @agenda_ijg
Rijkswaterstaat @Rijkswaterstaat

Mensen, vogels, vissen, kwelders, garnalen en heel veel water: in, op en om de Wadden komt alles samen. Alle cijfers en info over de #Wadden lees je in de nieuwe Wadden in Beeld. Vers van de pers lees je 'm hier: bit.ly/2MZ6pgw pic.twitter.com/WpsPElF7LB

6 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Eefje Appel @EefjeAppel

Beantwoording minister over Beleidstafel Droogte: onderzoekers zijn nog volop aan het werk. Eindrapportage komt aan einde van dit jaar #AOWater

6 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Eefje Appel @EefjeAppel

Minister zegt toe om na de zomer met concrete brief te komen over stavaza versnellingstafel over halen doelen Kaderrichtlijn Water, vraagt nog veel inzet van partijen. Positie tov evaluatie #KRW: ambitie is om doelen te halen, niet voor het verslappen van richtlijnen #AOWater

6 dagen geleden
Volg @agenda_ijg