In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

Geretweet door @agenda_ijg
Pieter den Besten @DenBestTwit

Resultaten integrale systeemstudie bevestigen deltabeslissing IJsselmeergebied met suggesties voor enkele aanscherpingen h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/ri…

1 dag geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

Een gedegen onderzoek naar effect zonnevelden op water moet nu eerst #zonneladder #agendaijsselmeergebied pic.twitter.com/lwlpT1bczA

7 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Marieke Verweij @MariekeMare

Voorbereiding Excursie #Wieringerhoek in volle gang. Op 25 juni bezoeken we met alle stakeholders het gebied. MIRT-Verkenning @Rijkswaterstaat @WitteveenBos @WingNL

13 dagen geleden
Volg @agenda_ijg