In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @DenBestTwit

Geretweet door @DenBestTwit
DeNieuweAfsluitdijk @Afsluitdijk2020
5 dagen geleden
Geretweet door @DenBestTwit
Ministerie IenW @MinIenW

Peter Glas benoemd tot deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. rijksoverheid.nl/ministeries/mi… pic.twitter.com/6RJgg4ighp

13 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Blijf verhaal #IJsselmeergebied vertellen vanuit historische context (m.n. streven naar waterveiligheid en welvaart) èn vanuit ecologische context (van estuarium naar -helaas opgeknipte- zoetwaterdelta). En welvaart creëert nieuw dilemma: hoe en waar inpassing energietransitie? twitter.com/HetBlauweHart/…

16 dagen geleden
Geretweet door @DenBestTwit
Annemiek Boosten @AnnemiekBoosten

Mooi artikel in @Bionieuws over ecologisch onderzoek op en rond #MarkerWadden voedsel voor vissen en vogels @niooknaw @EcologieMM @univgroningen @Radboud_Uni bionieuws.nl/artikelen/pion… pic.twitter.com/zHel2QytWI

21 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Kom 15 november naar 3e Platformdag #IJsselmeergebied. Thema #energietransitie. Aanmelden kan via website van #Agenda #IJsselmeergebied2050

25 dagen geleden
Volg @DenBestTwit