In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

AgendaIJG @agenda_ijg

De eerste twee bullet kloppen inderdaad en zijn inmiddels opgenomen in het peilbesluit; de andere twee bullets niet. twitter.com/gvrandmeren/st…

1 dag geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Gastvrije Randmeren @gvrandmeren

Prachtige kans voor een zomers avontuur op ons natuureiland de Biezen! #Randmeren #Wolderwijd gastvrijerandmeren.nl/Randmeren/Nieu…

1 dag geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Rijkswaterstaat @Rijkswaterstaat

Nog steeds is het stormachtig in Nederland. Daarom sluiten we om 16.50 uur onze #stormvloedkering #Ramspol bij Kampen net als afgelopen maandag. Vanaf 15.00 uur is de kering gestremd voor scheepvaartverkeer. bit.ly/2Obdacp pic.twitter.com/CytLkKUl9w

2 dagen geleden
Volg @agenda_ijg