In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

Geretweet door @agenda_ijg
Harm van der Geest (ecologie Markermeer) @EcologieMM

Onderzoek in volle gang! Met volautomatische sensoren meten we wekelijks vanaf de RV Dreissena veranderingen langs een gradiënt van 'helder-naar-troebel' in het Markermeer. Belangrijke waarnemingen voor beter ecologisch begrip en toekomstige ontwikkeling van bijv @markerwadden pic.twitter.com/rKtotsH8PW

3 dagen geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

De eerste twee bullet kloppen inderdaad en zijn inmiddels opgenomen in het peilbesluit; de andere twee bullets niet. twitter.com/gvrandmeren/st…

6 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Gastvrije Randmeren @gvrandmeren

Prachtige kans voor een zomers avontuur op ons natuureiland de Biezen! #Randmeren #Wolderwijd gastvrijerandmeren.nl/Randmeren/Nieu…

6 dagen geleden
Volg @agenda_ijg