In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @DenBestTwit

Geretweet door @DenBestTwit
Ministerie IenW @MinIenW

Als een van de eerste landen ondertekende Nederland het internationale verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van zeeschepen, het Hong-Kongverdrag 🚢rijksoverheid.nl/ministeries/mi…vpic.twitter.com/68FteS8vVWW

19 uur geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Nu weer braaf #Supersneeuwmaan gekeken. Mooi hoor pic.twitter.com/lb0weiZKRt

1 dag geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

#droogte vanavond in #nosjournaal met @CvNieuwenhuizen. Belangrijke maatregelen in IJsselmeer: het nieuwe flexibele peilbeheer en dus ook integrale aanpak versterken Friese kust, #AgendaIJsselmeergebied2050 pic.twitter.com/nieIAxkoNF

4 dagen geleden
Volg @DenBestTwit