In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @DenBestTwit

Geretweet door @DenBestTwit
Zuiderzeeland @Zuiderzeeland

Samenwerkingsovereenkomst Natte Natuur Schokland ondertekend: waterpeil omhoog, zorgvuldigheid voorop bit.ly/2RIwGh8 pic.twitter.com/4Ti8abk06X

2 dagen geleden
Geretweet door @DenBestTwit
Gastvrije Randmeren @gvrandmeren

Tevredenheid na drukke inloopavond over #eiland #Dode Hond in #Eemmeer met inwoners @Gem_Blaricum en omstreken. pic.twitter.com/QmHewsRpBf

2 dagen geleden
Geretweet door @DenBestTwit
Rob Bouman @Robouman

De stille klimaatrevolutie zet langzaam door in conservatief Amerika /via @NOS nos.nl/l/2262507

5 dagen geleden
Volg @DenBestTwit