In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

AgendaIJG @agenda_ijg

Neem mee op vakantie: Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied #5 agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie/n…

41 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Teo Wams @TeoWams

Bedreigde grote stern heeft het goed in Noord-Holland Noord noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2019070… via @nhdagblad

42 dagen geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

Belangrijke brief over programmatische aanpak Grote Wateren. Hierop volgt vraag aan de regio: hoe past dit in plannen gebiedsontwikkeling? tweedekamer.nl/kamerstukken/a…

44 dagen geleden
Volg @agenda_ijg