In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom nam het Rijk het initiatief om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De gebiedsagenda creërt een richtinggevend perspectief voor het gebied en een kennis-, innovatie- en uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

AgendaIJG @agenda_ijg

Coördinatieteam van #AgendaIJsselmeergebied2050 evalueert en kijkt vooruit naar het werk van 2020 pic.twitter.com/ABqHfQcylj

4 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Teo Wams @TeoWams

Deelnemers #natuurtop2019 over shift naar #natuurinclusieve landbouw. We moeten het samen doen. Boeren, maatschappelijke org’s, overheden, consumenten, de keten. Heldere doelen, eerlijke prijzen, samenwerking, ondersteuning. Wordt #stikstof dé katalysator? pic.twitter.com/0lChemBJpK

9 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Peter de Ruyter @pderuyterland

Interessant! Proeftuin heeft oplossingen stikstofprobleem - Nieuwe Oogst #veenweide nieuweoogst.nl/nieuws/2019/10…

9 dagen geleden
Volg @agenda_ijg