In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom nam het Rijk het initiatief om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De gebiedsagenda creërt een richtinggevend perspectief voor het gebied en een kennis-, innovatie- en uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

AgendaIJG @agenda_ijg

Antwoord regering op discussie over zon-energie winning in landbouw- en natuurgebieden! Zonneladder wordt leidend! Detail 2019D33080 tweedekamer.nl/kamerstukken/b…

18 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Bart Fokkens / Wetlandman @fokkensbart

Zwemevent Rondje Pampus met toelichting op IJsselmeer natuurprojecten zoals Oostvaardersoevers: Organisatie Het Blauwe Hart @HetBlauweHart Fantastisch weer, veel mensen en goed georganiseerd👍?pic.twitter.com/r09zRFppXkXk

23 dagen geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

Neem mee op vakantie: Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied #5 agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie/n…

67 dagen geleden
Volg @agenda_ijg