In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @DenBestTwit

Geretweet door @DenBestTwit
Rob Bouman @Robouman

De stille klimaatrevolutie zet langzaam door in conservatief Amerika /via @NOS nos.nl/l/2262507

2 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Nieuwsbrief no. 4 van Agenda #IJsselmeergebied is uit! Download 'm op agendaijsselmeergebied2050.nl pic.twitter.com/F6yLBTzxng

4 dagen geleden
Pieter den Besten @DenBestTwit

Goed om je te laten horen. Maar ga ook echt een dialoog aan! Vraag goed door op elkaars kennis en toekomstbeelden. twitter.com/MichelVerschoo…

6 dagen geleden
Volg @DenBestTwit