In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

Geretweet door @agenda_ijg
Dorpsraad Andijk @DorpsraadAndijk

Als ze ergens iets weten over dijkwerkers dan is dat in Andijk wel, het dorp 'aan de dijk', de eeuwenoude Westfriese Omringdijk die in 1916 op doorbreken stond maar door een leger dijkwerkers bijtijds werd hersteld #dijkwerkersdag andijkernieuws.net/nieuws-uit-and… pic.twitter.com/34XjfbWTxU

9 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Het Blauwe Hart @HetBlauweHart

Leuk filmpje over #vismigratierivier @Afsluitdijk2020 @Rijkswaterstaat @BlijeVissenen informatief! youtu.be/5_UTZKZLsUU

9 dagen geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

#IJsselmeergebied 2019: nieuw peilbesluit ingevoerd, maatregelen tegen verzilting, en joint fact finding tbv optimalisatie waterverdeling twitter.com/marjanvangieze…

15 dagen geleden
Volg @agenda_ijg