In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Tweets @agenda_ijg

AgendaIJG @agenda_ijg

Afgelopen donderdag IJsselmeer ook in TK debat over klimaat. Energiewinning in de natuur als we toepassingen met meerwaarde krijgen! En moet zich verhouden tot (toenemende) vraag naar ruimte vanuit recreatie en watersport. twitter.com/DenBestTwit/st…

5 dagen geleden
Geretweet door @agenda_ijg
Pieter den Besten @DenBestTwit
6 dagen geleden
AgendaIJG @agenda_ijg

Mooie animatie over #IJsselmeergebied op DWDD niveau: alleen door samen opgaven slim te combineren, valt in te spelen op komende veranderingen we.tl/t-wNW99YTxtU?s…

6 dagen geleden
Volg @agenda_ijg